Klassisk bingo

Klassisk bingo är, som namnet antyder, den traditionella formen av bingo. I Sverige är klassisk bingo den vanligaste formen av bingo, oavsett man spelar i en bingohall eller på nätet. Det är också den snabbaste varianten. En spelomgång är över på bara några minuter.

Att spela klassisk bingo

Klassisk bingo spelas med bingobrickor som består av 25 nummer. Numren löper mellan 1 och 75. Det är nämligen så många bollar som finns i bingohjulet eller tombolan när spelet börjar. Varje deltagare, på nätet eller i en bingohall, kan ha en eller flera brickor. Vid varje nummerutrop ska deltagarna kontrollera om det utropade numret finns på den egna/de egna brickorna, och sedan markera numret om så är fallet. Spelar man bingo på nätet sker markeringen automatiskt.

Så får man bingo när man spelar klassisk bingo

I klassisk bingo kan man få bingo lodrätt, vågrätt eller diagonalt. I vissa bingospel av den klassiska varianten är den mittersta rutan en friruta. Denna ruta, som ofta är märkt med en stjärna, gör det lättare att få bingo. Det finns dock inget krav på att frirutan måste vara en del av den vinnande kombinationen.

När en spelare har fått bingo är spelomgången slut. Till skillnad från exempelvis variantbingo, finns alltså bara en vinst i klassisk bingo.